ფეისბუქ გვერდის მართვა 2024 წელს

ფეისბუქ გვერდის მართვა

ფეისბუქ გვერდის მართვა კვლავ ყველაზე მოთხოვნადი და ეფექტური მარკეტინგული პლატფორმაა საქართველოში 2024 წელს!

რადგან Facebook მარკეტინგი:

  • ზრდის გაყიდვებს – მნიშვნელობა არ აქვს რა ზომის და ფორმატის ორგანიზაცია გაქვთ, ფეისბუქის მეშვეობით შესაძლებელია რეალური შედეგების მიღება, მინიმალური დანახარჯებით.
  • ზრდის ცნობადობას – სრულიად ახალი და უცნობი ბრენდის ცნობადობა შეგიძლიათ სწრაფად და იაფად გაზარდოთ და ამისთვის მხოლოდ ფეისბუქის მართვა იქნება საჭირო.
  • კონკურენტულია – თამამად შეგიძლიათ შეეჯიბროთ მსხვილ კომპანიებს და აჯობოთ მათ, ამის საშუალებას იძლევა სწორად განხორციელებული ფეისბუქის ადმინისტრირება.

როგორ ხორციელდება Facebook -ის მართვა?

1.ბიზნეს გვერდის შექმნა ფეისბუქზე 

2.ფეისბუქ გვერდის გამართვა (ტექნიკური & ვიზუალური მხარის მოწესრიგება)

3.ფეისბუქ მარკეტინგის სტრატეგიის შედგენა

4. კონტენტის შედგენა

5. ეფექტური Facebook რეკლამირება

6. შედეგების ანალიზი და გაუმჯობესება