ბრენდის შექმნა  – რა გვჭირდება?

ბრენდის შექმნა ეხმარება ბიზნეს მიაღწიოს მისი არსებობის მთავარი მიზანი – მეტი გაყიდვები, ნაკლები დანახარჯით.

ბრენდი უზრუნველყოფს თქვენი პროდუქციის ან სერვისის გაყიდვას იმაზე გაცილებით მეტად, ვიდრე ამავე პროდუქციის არაბრენდირებული სახით გაყიდვის დროს მიიღებდით.

ფორმულა მარტივია: რაც უფრო ცნობადია ბრენდი და მეტად ენდობა მომხმარებელი, მით უფრო მეტი მოგება აქვს ბიზნესს.

განვიხილოთ ძირითადი ბრენდის ელემენტები:

1.სახელწოდების მოფიქრება

2. ლოგოს დიზაინი

3. სოციალური მედიის ბრენდირება

4. საიტის დიზაინი

5. მარკეტინგული ხელსაწყოების ბრენდირება (ბრენდბუქის ელემენტები: ის ელემენტები, რაც რეალურად გჭირდებათ თქვენი მარკეტინგული აქტივობებისთვის)